Home » עידכונים » ביטוח רפואי לעובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים

על פי נהלי משרד הבריאות, כל עובד זר שהגיע לעבוד בישראל, מחוייב לבטחו בביטוח רפואי. החובה לביטוח העובד הזר חלה ניעל המעסיק -הקשיש או בני משפחתו.

ביטוח רפואי לעובד זר חייב להיערך אצל מבטח בעל רישיון תקף בכל זמן שהעובד הזר מועסק אצל הקשיש. ביטוח רפואי זה חייב לכלול סל שירותים מינימאלי שנקבע בצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001.

יש לוודא כי למבטח איתו אתם מתקשרים על מנת לנפק ביטוח רפואי לעובד זר רישיון בתוקף מאת המפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לו להעניק ביטוח בריאות לעובדים זרים.

ניתנת האפשרות לנכות משכרו החודשי של המטפל הזר, את סכום הכסף ששולם לביטוח הרפואי:

 • עד מחצית מסכום הפרמיה ששילם המעסיק לגבי עובד המועסק על ידי יחיד במתן טיפול סיעודי.ביטוח רפואי לעובדים זרים
 • עד שליש מסכום הפרמיה ששילם המעסיק לגבי עובד זר אחר.

למרות האמור לעיל לא ניתן לנכות משכרו של העובד יותר מ- 100 ש"ח לחודש בגין ביטוח רפואי.

להרחבה בנושא: ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר

ביטוח רפואי לעובד זר כולל על פי רוב את השירותים הבאים

 • שירותי רפואה – רופאי משפחה ורופאים מומחים
 • בדיקות מעבדה, הדמיה, CT, מכוני רנטגן
 • תשלום עבור פניה לחדר מיון ואישפוז בבית חולים
 • תרופות
 • רפואת שיניים – טיפולי עזרה ראשונה
 • שירותים נוספים – בריאות האשה, פריון, חיסונים
 • פינוי באמבולנס
 • מוקד רפואי 24 שעות ביממה
 • ביטוח נכות
 • ביטוח למקרה מוות
 • העברת גופה במקרה מוות לארץ המוצא
 • מימון כרטיס טיסה חזרה לארץ המוצא במקרה של אי כשירות לעבודה.

קיימים ביטוחי בריאות לעובדים זרים המאפשרים קבלת שירות בקופות החולים השונות.

למידע נוסף: ביטוח עובדים זרים

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר