Home » עידכונים » זכאות העסקת עובד זר

זכאות העסקת עובד זר

קבלת היתר להעסקת עובד סיעוד זר מותנית בעמידה בתנאי הזכאות ומבחנים אשר שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות וקצבאות – המוסד לביטוח לאומי.

למעט מספר מקרים חריגים אשר יפורטו לא ניתנים היתרי העסקה לקשישים אשר נמצאים במוסדות השונים – בתי חולים, בתי אבות (למעט חריג אשר יפורט בהמשך) ומרכזי שיקום / החלמה.

למרות האמור לעיל, נתן לקבל זכאות העסקת עובד זר סיעודי במקרים הבאים:

א.       קשיש המתגורר במסגרת דיור מוגן או בית אבות אשר לא ניתנים בו שירותי סיעוד. להרחבה: עובד זר בבית אבות.

ב.       קשיש אשר נמצא באשפוז יום זכאי להיתר העסקה במידה ויעמוד בתנאי הזכאות הרגילים.

ג.       אם שני בני זוג המתגוררים יחדיו עומדים בתנאי הזכאות כל אחד בנפרד, שניהם יהיו זכאים להיתר העסקה. לעובד זר – כלומר יוכלו להעסיק שני עובדי סיעוד זרים.

זכאות העסקת עובד זר

עובד זר סיעודי – תנאי זכאות

תנאי זכאות בסיסיים:

גיל: הגעה לגיל הפרישה לגברים ולנשים בהתאם לשנת הלידה:

כלומר, תנאי בסיסי וראשוני להגשת בקשה – קשישים אשר הגיעו לגיל הפרישה בהתאם לחוק החדש.

ניקוד במבחן תלות – A.D.L :

מבחן התלות – ה- A.D.L אשר מבוצע על ידי עובד ביטוח לאומי בבית הקשיש נועד לבחון את מידת תפקודו של הקשיש ותלותו בעזרה.

יש לצבור את הניקוד הבא:

1)       4.5 נקודות A.D.L.

2)       4 נקודות A.D.L בתוספת ניקוד בודד.

קשיש אשר הגיע לגיל  90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה גם אם צבר 4 נקודות A.D.L בלבד.

תוצאות מבחני התלות – ה- ADL  נמסרים ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת הסמך, לכן אין צורך לצרפן לטופסי הבקשה.

 קשישים שאינם זכאים לקבל גמלת סיעוד כי הכנסתם גבוה מידי צריכים לפנות למשרד התמ"ת על מנת לבצע את מבחן התלות באופן ישיר על ידי היחידה לביצוע מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה לעובד זר.   לצורך כך יהא על הקשיש לשלם אגרת בקשה מלאה. קשיש כאמור  יהא זכאי להיתר להעסיק עובד זר אם הוא צבר במבחן זה ניקוד כמפורט  לעיל, לפי העניין.

ניתן לבקש, במקרים חריגים, בדיקה של וועדה רפואית מייעצת אשר ממליצה לממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים צורך בהעסקת עובד סיעודי. ועדה זו יכולה לבקש מהקשיש מסמכים רפואיים ומידע אחר כגון חוות דעת סוציאליות ורפואיות, בדיקות מיוחדות, וחומר רלוונטי אחר

בקשות להעסקת עובד זר סיעודי שני – במקרים מיוחדים כאשר יש צורך בטיפול רצוף 24 שעות ביממה, וכאשר המצב הרפואי והתפקודי אינו מאפשר מנוחה וחופשה למטפל, ניתן לבקש עובד זר.

סייגים לאפשרות זו:

א.       לא יינתן היתר להעסקת עובד זר שני כאשר יש צורך בתוספת כוח אדם רק בשעות מסוימות.

ב.       לא יינתן היתר להעסקת עובד זר שני כאשר יש בעיות כגון משקל יתר של הקשיש.

נסיבות חריגות: בקשות של נזקקים אשר קיימות נסיבות מיוחדות::

צבירת 2.5-4 נקודות במבחן ה-A.D.L  וכן קיימות נסיבות נוספות מיוחדות:

1)       הוא מתגורר ביחד עם נכה נוסף במשפחה.

2)         נכה עם פיגור ה יחד מתגורר עם הורה שגילו מעל 70 שנים.

3)       הורה ל-3 ילדים לפחות אשר גיל כולם מתחת ל-16 שנים.

4)       חולה במחלה קשה – או אשר דרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

עובד סיעוד לאחר שחרור מבית חולים

שחרור מבית חולים:

קשיש המשתחרר מבית חולים והמציג אבחנה רפואית המתקבלת מרופא בבית החולים אשר בו הוא אושפז, והמציינת צורך ברצף טיפולי לאחר השחרור מבית החולים,  וכן את תאריך השחרור המשוער, יכול לקבל היתר  זמני תקופה של חצי שנה בלבד – המאפשר העסקת מטפל סיעודי ישראלי בלבד. לצורך הארכת ההיתר יש לעמוד בנהלים הרגילים.

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991, חייבים תשלום אגרת בקשה בסך 252 ₪ ללא אפשרות קבלת הנחה או פטור – גם לא מטעמים הקשורים במצב כלכלי.

הארכת היתר העסקת עובד זר

בקשות להארכת היתר קיים

התרים שניתנו בעבר על סמך החלטה של וועדה רפואית של שירות התעסוקה או של יחידת הסמך, לפיה לנזקק או לקשיש נכות צמיתה, וכן בקשות של קשישים מגיל 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, וזאת בתנאי שלא השתנו נסיבות מהותיות כגון  מעבר למוסד סיעודי.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר