Home » עידכונים » משכורת נטו עובד זר

משכורת נטו עובד זר

לאור פניות רבות שקיבלנו לאחרונה בגין שינויים בנושא משכורת עובד זר סיעודי, אנו ממליצים לקרוא ולהבין מהי עלות משכורתו של המטפל הזר ואילו רכיבים ניתן לנכות מהמשכורת. כמו כן לאור ירידת שער הדולר, תשלום משכורת במטבע זר צריכה להיות לפי שכר המינימום בשקלים בהתאם לשער החליפין.

משכורת נטו עובד זר

מהי עלות משכורת מטפל זר?

בציבור רווחת הדעה כי עובד זר סיעודי משתכר כ-500 דולר בחודש.

למעשה משכורתו של העובד הזר מושפעת ומורכבת מחוקים כללים החלים במדינת ישראל וכן מחוקים ספציפיים החלים על עובדים זרים ככלל ועובדי סיעוד בפרט.

שכר הבסיס של העובד הזר המועסק בסיעוד הוא שכר מינימום החל במדינת ישראל בתוספת 30% עבור שעות נוספות גלובליות.

לפיכך, שכר הבסיס הינו 5,005 ₪ (נכון לחודש יולי 2008) המורכב משכר המינימום בסף 3,850 ₪ בתוספת 30%.

יש לציין שבעניין זה ניתנו פסקי דין סותרים לגבי חבות התשלום של שעות נוספות. מומלץ להתעדכן לגבי קבלת פסק דין או נוהל תשלום מחייב.

משכר זה, ניתן לנכות עד 25% עבור הוצאות שונות. יש להדגיש שהניכוי בפועל לעתים רחוקות יגיע ל-25% ממשכורתו וזאת בהתאם לסכומים השונים המותרים בניכוי.

לפיכך, ניתן לנכות עד 1,250 ₪ בחודש ויתרת השכר לאחר סעיף זה הינה לפחות 3,755 ₪.

כמובן שיש לנכות ולהעביר לרשויות המס (מס הכנסה וביטוח לאומי) את הניכויים החלים על המשכורת בהתאם לחוק.

מהיתרה הנותרת לתשלום, ניתן לקזז תשלום המתבצע על ידי חברת הסיעוד כניצול שעות הסיעוד (9.75-18 שעות שבועיות) – סכום של 1,400- 2,500 ₪ בחודש.

לפיכך, לאחר הניכויים לעיל והשתתפות המדינה דרך גמלת הסיעוד, על המעסיק לשאת בשכר של כ- 1,800 – 2,500 ₪ נטו בחודש למטפל הסיעודי.

יש לקחת בחשבון עלויות נוספות שאינן משולמות במשכורת החודשים בצורה שוטפת כגון מחלה, הבראה, דמי כיס שבועיים (בסך 100 ש"ח), פיצויים, תשלום מיוחד לעבודה ביום החופשי, הפרשה לפנסיה ועוד.

עלות המשכורת של מטפל סיעודי כוללת גם עלויות אלו.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר