Home » עידכונים » ניצולי שואה – סיוע סיעודי והטבות נוספות

ניצולי שואה – סיוע סיעודי והטבות נוספות

סיוע סיעודי והטבות לניצולי שואהניצולי שואה זכאים להקצבות והטבות שונות המוענקות במסגרת הלשכה לשיקום נכים שבמשרד האוצר, ממשלת גרמניה וועדת התביעות, מתוקף חוק נכי המלחמה בנאצים, התש"יד – 1954 וחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ט  –  1957.

המדינה מעניקה תגמולים על פי חוקים אלו לכל אדם שלקה בנכות בתקופת מלחמת העולם השנייה, או מי שנפגע עקב שירותו הצבאי באחד מצבאות הברית או ביחידות הפרטיזנים נגד גרמניה הנאצית בשנים 1945 – 1939.

בנוסף להטבות הללו ניצולי שואה זכאים לסיוע בתחומים הללו: אשפוז רגיל/כרוני, מימון ברכישת קלנועית, קבלת טיפול רפואי נאות, טיפולי שיניים, הטבות הבראה, בעלי מכישירים אורתופדיים יקבלו מענק לביגוד, רכב נכים וכיוצא בזה. כמו כן, ניצולי שואה זכאים לקבל עזרה ברכישת מכשיר שמיעה בנוסף לזו שבסל הבריאות.

הטבות משרד הבטחון והאוצר

 • חוק הטבות לנצולי שואה נזקקים –  חוק זה מעניק לניצולים נזקקים 4000 שקלים. בנוסף כל ניצול מקבל עשרה אחוזים מסכום הסיוע הניתן למימון שכר דירה ופטור מתשלומי אגרת הטלוויזיה. הגבלת החוק חלה על ניצולים אשר מקבלים כבר רנטת בריאות מגרמניה ועל ניצולים המקבלים תגמולים תחת חסותם של חוקים אחרים שונים לדוגמא: חוק רדיפות הנאצים, חוק נכי מלחמה, חוק מעמד וותיקי מלחמת העולם השניה או חוק תגמולי אסירי ציון .
 • חוק נכי המלחמה בנאצים –  מדובר ברנטה חודשית המגיעה למי שהוכח כי נלחם בנאצים או בצבא האדום ונפצע בעת לחימתו. תנאי נוסף: בעל נכות של 10% לפחות.
 • חוק הוונטים – הטבה נוספת לאלו שהוכח כי נלחמו בנאצים – פטור מאגרת הטלוויזיה, הנחה ברכישת תרופות והטבות נוספות. הטבה זו מוענקת תחת אישורו של משרד הביטחון.

סיוע סיעודי מטעם הקרן לרווחת נפגעי השואה

בשנת 1994 הוקמה הקרן לרווחת נפגעי השואה, במטרה להעניק סיוע מיידי לניצולים, להעניק תוספת סיעודית, מענקים לטיפולים שונים ועוד.

מתן סיוע סיעודי –  מתן עזרה של 9 שעות שבועיות, הכוללות מתן עזרה ברחצה, הלבשה, ניקיון הבית ועוד. מתן הסיוע הסיעודי הוא כתוספת לסיוע הניתן מטעם ביטוח לאומי.

מתן סיוע  סיעודי לאחר אשפוז –  הקרן מעניקה לניצול שואה 50 שעות של עזרה בבית לאחר אשפוז. מתן הסיוע הוא לטווח של חודשיים. הסיוע מיועד גם לאלו שאינם זכאים לגמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי.

מתן מענק לטיפולים – מענק חד פעמי עד לגובה של 4000 ₪ לשנה. המענק כולל החזר על טיפולי שיניים, קניית מכשיר שמיעה, תרופות, ציוד רפואי, מכשירים אורתופדים, בנית מצבה, החזר נסיעות קבועות לטיפולים, מנוי חברת שירותי קרדיו.

לחצן מצוקה –  התקנת לחצן מצוקה הכולל שירותי רופא, סייר ביטחון וסבסוד של אמבולנס. זכאים לקבל זאת ניצולי שואה בודדים או במקרים שאחד מבני הזוג סובל מבעיה בריאותית.  לחצן המצוקה ממומן על ידי הקרן לרווחת ניצולי השואה וכולל דמי השתתפות בסך 150 ₪ לשנה.  פטור מתשלום דמי ההשתתפות ניתנים לניצולי שואה שגילם  מעל 80. בנוסף מוענק חבילת זהב הכוללת ביקור רופא בהשתתפות עצמית של 25 ₪, סייר ביטחון חינם, טיפולי שיניים ואמבולנס במקרי חירום בהשתתפות של 27 ₪.

מענק  ליוצאי הונגריה המוגדלת  -מענק זה מיועד לאלו אשר שהו במהלך המלחמה בגבולותיה של הונגריה במחנות עבודה, גטו, השמדה או מסתורבין 9/1939 ועד 5/1945.

במקרים רפואיים חריגים יש להגיש בקשה מיוחדת אשר בה מתקבל מענק עד 20,000 ₪. בנוסף ניתן לבקש סיוע בשעות סיעוד – תוספת של הסיוע מיועד למי שזכאי ל- 75%  או 84%  גמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי והכנסתו מתחת  ל – 9,445 ₪, ליחיד או  מתחת ל –  13,050 ₪ לזוג . יש להגיש טופס בקשה.

החזר תשלומות חשבונות הבית – מענק בשווי 12,000 שקלים בשנה שמטרתו אחזקה שוטפת של הניצול בביתו למשל, כיסוי חשבונות חשמל, מים, גז, הוצאות כספיות ועוד.

תוכנית פר"ח לניצול – תוכנית התנדבותית במסגרתה מבקרים מתנדבים, בני נוער וחיילי צה"ל את ניצולי השואה בבתיהם. מטרת הביקור להעניק לניצולי השואה חברה, במהלך ההתנדבות הניצולים והמתנדבים מבלים יחד, משוחחים, יוצאים לטייל יחד, יוצאים לאירועי תרבות, מבשלים יחד ועוד. בנוסף חיילי צה"ל עורכים ביקור חד פעמי בבתי הניצולים ברחבי הארץ לקראת חג הפסח. ההתנדבות מלווה בהדרכת המתנדבים.

טיפולי שיניים – הענקת טיפולי שיניים על ידי רופאים מתנדבים בחסות ההסתדרות לרפואת שיניים.

זכאים לסיוע סיעודי

הקרן לרווחת נפגעי השואה מעניקה סיוע סיעודי והטבות על פי הקריטריון הרחב ביותר. להלן למי שחיו  במהלך מלחמת העולם השנייה תחת הכיבוש הנאצי.

הסיוע חל על מי שעברו את תקופת השואה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, שחיו בארצות שהיו תחת עוצמתה וחסותה של גרמניה הנאצית כגון בולגריה, רומניה, איטליה, הונגריה וצרפת וסבלו מרדיפות הנאצים.

ההטבה חלה גם על מי שברחו משטח הכיבוש הנאצי: מגרמניה לאחר שנת 1933, מאוסטריה לאחר שנת  1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה ועד ליום הכיבוש שחל בתאריך 8.5.1945.

 פרצדורות בקשת שעות סיעוד

לטופס בקשת שעות סיעוד חובה לצרף גם את המסמכים הללו:

 • צילום ברור של ספח תעודת הזהות.
 • אישור נפגע שואה, אחד מהאישורים הבאים: אישור על קבלת רנטה מ- BEG או פיצויים חד פעמיים מועידת התביעות,  אישורים המעידים על פיצויים מקרן סעיף 2, תגמולים מטעם הלשכה לשיקום נכי רדיפות, או אישור מטעם הצלב האדום. בנוסף יש לפרט את התאריכים והמקומות  בהם הניצול שהה במהלך המלחמה.
 • אישור ממוחשב וחתום מביטוח לאומי של שיעור גובה גמלת הסיעוד.  אישורים מטעם הועדה המקומית על הזמנת שירותי סיעוד לא יתקבלו.
 • יש לציין את שם חברת הסיעוד בצירוף כתובת, מספר טלפון ופקס.

בבקשה יש להגיש טופס הבקשה החתום על ידי הפונה, האפוטרופוס שלו ובהעדר שני אלו יוכל לחתום בן משפחה בתוספת הסבר מפורט.

הטבות  נוספות לניצולי שואה

 • ועידת התביעות – זכאים למענק זה אלו כל מי שלא קיבל מענק בעבר ומי שלא מקבל כיום כל רנטה חודשית. שווי המענק עומד כיום על סך של 2550 אירו.
 • קרן הסיוע לניצולים אוסטריים – מענק של 7000$ בשנה, עבור מטפל צמוד והוצאות נלוות. בנסוף, מענק זה מסייע לניצול לרכוש ביטוח פנסיוני אוסטרי חד פעמי וסיוע חרום נוסף. המענק מיועד רק לניצולי שואה הניכרים ממוצא אוסטרי, המענק ניתן לבני זוג, אלמנים/ אלמנות שאינם ממוצא אוסטרי ולילדי הניצולים ובתנאי שהכנסתו אינה עולה על 7000 ₪, בחישוב זה אין מחשיבים רנטות ותשלומי ביטוח לאומי. ניתן להפנות בקשות לארגון יוצאי מרכז אירופה.
 • קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו –  מענק חד פעמי של 2000 יורו, זכאי מי שעבד בכפייה  או הוחזק בגטו ובתנאי שאינו מקבל רנטה סוציאלית מגרמניה או רנטה מטעם גורם אחר בעבור תקופת עבודתו  בגטו. יש להגיש את הבקשה בשפה האנגלית או הגרמנית. ניתן למצוא את טפסי הבקשה באתר ועדת התביעות.
 • פיצויים ליתומים מצרפת – מענק חד פעמי בסך 27,000 אירו או לחילופין מענק רנטה חודשית בסך 450 אירו לכל החיים זכאי לקבל מענק זה  מי שהוריו גורשו מצרפת בשל  הרדיפות האנטישמיות בזמן הכיבוש הנאצי.  ניתן לקבל סיוע לקבלת המענק מארגון "עולמים" או מהקונסוליה הצרפתית בתל אביב.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר