Home » עידכונים » מטפלת סיעודית דרך ביטוח לאומי

מטפלת סיעודית דרך ביטוח לאומי

מטפלת סיעודית דרך ביטוח לאומיעל פי חוק הסיעוד, אנשים מבוגרים שאינם יכולים לבצע בעצמם סדרה של פעולות יום יומיות כגון רחצה, היגיינה, אכילה וכיוצא באלה, יכולים להיות זכאים לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי.

גמלת סיעוד שכזאת ניתן לממש בכמה אופנים כאשר אחד מהם הוא הסתייעות במטפלת. מטפלות מטעם ביטוח לאומי יגיעו לביתו של המטופל על פי מכסת שעות מסוימת התואמת את מצבו של המטופל.

כיצד מקבלים את הזכאות

הזכאות למטפלת סיעודית דרך ביטוח לאומי נקבעת על ידי ביטוח לאומי בכפוף לחוק הסיעוד. קביעה זו נשענת על מצבו של הקשיש הסיעודי, לפי יכולת תפקודו הפיזית והמנטלית. ראשית, יש צורך להגיש תביעה לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלת סיעוד.

שנית, יש לצרף מסמכים המעידים על מצבו הרפואי והתפקודי של האדם הסיעודי. בנוסף, יש לתאם ביקור של נציג הביטוח הלאומי שיעריך את יכולת התפקוד של האדם שזקוק לטיפולה של מטפלת סיעודית ואת מידת התלות שלו בזולת. הערכת התפקוד נעשית בביתו של המטופל או במקום מגוריו שיכול להיות גם בית אבות (רגיל – לא סיעודי). המעריך הינו איש מקצוע כגון אחות סיעודית, עובד סוציאלי וכדומה.

יכולת תפקוד ורמת הכנסה

לא רק יכולת התפקוד של המטופל תשפיע על הזכאות למטפלת סיעודית דרך ביטוח לאומי. גם רמת ההכנסה היא בעלת חשיבות. שקלול של רמת הכנסה ויכולת התפקוד שנמצאה על ידי נציג הביטוח הלאומי יוגדרו לפי רמות:

 • רמה אחת של תפקוד – משמעה קבלת קצת פחות מעשר שעות טיפול של מטפלת ומחצית מכך לבעלי הכנסות גבוהות, מעל לרף שקבע ביטוח לאומי.
 • רמה שניה של תפקוד (יכולת תפקוד נמוכה יותר) – מאפשרת לקבל שש עשרה שעות מטפלת ומחצית מכך לבעלי הכנסה גבוהה.
 • רמה שלישית של תפקוד – מאפשרת לקבל שמונה עשרה שעות טיפול ומחצית מכך לבעלי הכנסה גבוהה.

איך מוצאים מטפלת

חשוב להבין שמטפלת סיעודית דרך ביטוח לאומי איננה עובדת זרה כי אם מטפלת ישראלית. למרות שמדובר בשירות שניתן באמצעות ביטוח לאומי, הרי שהמטופל חופשי לבחור את נותן השירות – חברת הסיעוד והמטפלת עצמה (מועסקת של חברת הסיעוד).

את המטפלת לא שולח ביטוח לאומי באופן ישיר. המוסד לביטוח לאומי הגיע להסכם מול כמה וכמה חברות סיעוד מורשות, והן אלה שמספקות את המטפלות הסיעודיות. המטופלים או בני משפחותיהם מלווים על ידי עובדים סוציאליים המפקחים על טיב הטיפול, אך קיים פיקוח לא רק על ידי העובדים הסוציאליים של חברות הסיעוד.

במידת הצורך ניתן לפנות גם למחלקה לשירותים חברתיים בעירייה. במחלקה זו עובדים סוציאליים שמפקחים על אופי השירות של חברות הסיעוד. במידת הצורך, ניתן להחליף את המטפלת הסיעודית ואף לעבור לחברת סיעוד אחרת. ניתן גם לשנות את היקף שעות הטיפול אם יכולת התפקוד יורדת.

מהו תפקיד המטפלת

מכיוון שביטוח לאומי לא מממן שעות טיפול ללא הגבלה ולא אפשרית חריגה ממספר השעות שאושר, חשוב לסכם מראש עם המטפלת על המטלות שיבוצעו בכל ביקור וביקור. יחד עם זאת, יש לציין שהמטפלת אמורה לבצע רק מטלות מסוימות, שהוגדרו בחוק הסיעוד. מהו התפקיד של המטפלת? למשל:

 • היגיינה ורחצה – המטפלת מסייעת למטופל להתקלח, להשתמש במוצרי ספיגה כמו חיתולי מבוגרים.
 • סיוע בניידות – המטפלת מסייעת למטופל בצאתו מהבית, בלכתו לקופת חולים, לסידורים שונים, טיול בגינה וכדומה.
 • סיוע בהאכלה – למטופלים שזקוקים לכך תסייע המטפלת בהאכלה.
 • שמירה על ניקיון סביבת המגורים – המטפל איננה עוזרת בית, אולם היא כן תבצע פעולות ניקיון קלות, החלפת מצעים, הדחת כלים וכיוצא באלה.
 • המטפלת תסייע בפעולות נוספות כגון התלבשות, קריאת עיתונים בקול, טיפול בנושאים ביורוקרטיים עבור המטופל ועוד.

קראו עוד:

מחלקות בבתי אבות

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר