Home » עידכונים » הפסקת עבודתו של עובד זר

הפסקת עבודתו של עובד זר

במקרים מסוימים עובדים זרים יחפצו בסיום ההתקשרות בינם לבין המעסיק שלהם מוקדם יותר מהמתוכנן, או שהמעסיק לא יהיה מרוצה משירותיו של העובד ויחפוץ לפטרו או להחליפו. כמו בעת העסקתו של עובד זר, כך גם בעת הפסקת עבודתו של העובד יש לנהוג על פי החוקים והתקנות ולשמור לאורך כל התהליך על זכויותיו של העובד הזר.

הסיבות לסיום העסקתו של עובד זר

הסיבות להפסקת עבודתו של העובד הזר יכולות להיות רבות ומגוונות ומשתנות ממקרה למקרה. הרצון לסיום ההתקשרות יכול להגיע משני הצדדים, העובד או המעסיק. בין אם מדובר בחוסר התאמה או חוסר שביעות מעבודתו של העובד הזר.הספקת עבודתו של עובד זר סיעודי

במצבים אחרים עלולה להתרחש התדרדרות במצבו של החולה כך שהעובד הזר כבר אינו מסוגל לטפל בו או במקרים בהם החולה נפטר.

נוסף על כך, הפסקת העבודה יכולה להתרחש עקב סיבות פרוצדוראליות כמו סיום תקופה של ויזת העבודה של העובד, הפסקת אישור העסקתו של עובד זר מסיבות שונות וכו'. מרגע הפסקת עבודתו, העובד הזר זכאי לקבלת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ישראלי.

החלפת עובד זר

במקרה בו המעסיק אינו מרוצה מעבודתו של העובד הזר רשאי הוא לפנות אל חברת כוח האדם המעסיקה את העובד לבקש את החלפתו בעובד זר אחר. חברת כוח האדם היא זו האחראית על נושא ההחלפה אל מול הרשויות ועליה לכתוב מכתב השמה חדש למשפחה, לשנות את הרישום מול משרד הפנים. חברת כוח האדם אינה רשאית לגבות תשלום נוסף על החלפתו של עובד זר.

פיטורי עובד זר ביוזמת המעסיק

פיטורים של עובד זר נעשים בדומה לפיטורי עובד ישראלי בהתאם לחוקי העבודה של מדינת ישראל, כאשר אי ציות לחוק עלול לגרור תשלום פיצויים לעובד וקנסות. הזכויות המגיעות לעובד ישולמו בשיתוף בין המעסיק לחברת כוח האדם בה מועסק העובד. הזכויות שיש לשלם לעובד הינן:

 • טרם הפיטורים יש לערוך שימוע לעובד בו מסבירים לו מדוע המעסיק מבקש לסיים את העסקתו, בשימוע העובד רשאי לטעון טיעוני נגד.
 • מתן הודעה מוקדמת לפני שהפיטורים יכנסו לתוקף. אורך ההודעה המוקדמת תלוי בזמן בו הועסק העובד אצל המטופל (עד שלושה חודשים- שבוע הודעה מוקדמת, עד חצי שנה- שבועיים, עד שנה- שלושה שבועות ומעל שנה יש לתת חודש הודעה מוקדמת).
 • מרגע שפוטר יש לשלם לעובד את זכויותיו הסוציאליות המגיעות לו כמו כל עובד: פיצויי פיטורין, תשלומים של ימי חופשה, פנסיה, הבראה וכו'.
 • במקרים מסוימים עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, כאשר הוא פוטר עקב גניבה, התעללות במטופל וכו'.

חשוב שהליך הפיטורין יתנהל על פי החוקים וכי לעובד ישולמו כל הזכויות המגיעות לו בכדי למנוע מצב של תביעות.

הפסקת עבודתו של העובד הזר ביוזמתו

אשרת השהייה של העובד היא לעבודה עם מטופל אחד, לכן כאשר העובד הזר הוא זה המבקש לסיים את עבודתו עליו להודיע על כך למשרד הפנים והוא אינו זקוק להסכמתו של מעסיקו. עם זאת מחויב העובד הזר במתן הודעה מוקדמת למעסיק שאורכה נקבע בהתאם לכמות הזמן בו הועסק העובד אצל המעסיק (פירוט לעיל). עובד המתפטר מעבודתו אינו זכאי לפיצויי פיטורין, אך זכאי להשלמת התשלומים המגיעים לו (ימי חופשה, פנסיה וכו').

לאחר שהודיע העובד למשרד הפנים על רצונו להתפטר, משרד הפנים מספק לעובד שהתפטר אשרת שהייה זמנית של עד חודש לשם מציאת מעסיק חלופי בעל היתר. אם מצא העובד מעסיק חלופי באותו מקצוע בו עבד העובד קודם לכן תוארך אשרת השהייה שלו ושם המעסיק החדש ירשם בדרכון העובד הזר.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר