Home » עידכונים » חופשה של עובד זר סיעודי

חופשה של עובד זר סיעודי

חופשה של עובד זר סיעודיגם עובדים זרים בכלל ועובדים זרים בתחום הסיעוד בפרט זכאים לחופשה. למטופלים ולבני משפחותיהם חשוב לדעת מהי הזכאות של עובד זר סיעודי מבחינת חופשה שבועית (יום המנוחה השבועי), מהי הזכאות לעניין חופשה שנתית ובחגים, לכמה זמן ניתן לצאת לחופשה ואיך אפשר להסתדר כאשר העובד הזר נמצא בחופשה.

עובד זר ונסיבות העסקה

עובדים זרים זכאים ליום חופשה בכל שבוע, זכות שמכונה יום המנוחה השבועי. להלכה, הזכאות עומדת על יום וחצי בכל שבוע, אלא שיש סייג חשוב בהעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד. מכיוון שמרבית העובדים הללו מתגוררים בביתו של המטופל והמטופל נזקק להם לצורך ניהול שגרת יומו התקינה יתואם יום המנוחה השבועי על פי נסיבות העסקת העובד וצרכיו של המטופל. אפשר גם לסכם על חלופה – תשלום שכר במקום ניצול יום המנוחה השבועי וזאת מבלי לעבוד על חוקי העבודה בישראל.

ימי חופשה על פי וותק

עובדים זרים בתחום הסיעוד זכאים לחופשה שנתית בהתאם לוותק שלהם בעבודה, בביתו של המטופל. במהלך ארבעת השנים הראשונות להעסקה, זכאי העובד הזר הסיעודי לחמישה עשר ימי חופשה בשנה (לאחר השלמת שנת עבודה).

בשנה החמישית יהיה זכאי העובד לשישה עשר ימי חופשה ואילו בשנה השישית לשמונה עשר ימי חופשה. בשנה השביעית הזכאות לחופשה עומדת על עשרים ואחד ימים ובעבור כל שנת עבודה מעבר לכך זכאי העובד ליום חופשה נוסף בתשלום. סך ימי החופשה המקסימליים לשנה אחת – עשרים ושמונה ימים.

ראוי להדגיש שלא כל ימי החופשה מגיעים לעובד הזר הסיעודי על חשבונו של המעסיק, המטופל. על פי החוק, חלק מימי החופשה נכללים בימי המנוחה השבועיים, על פי יחס של יום מנוחה שבועי אחד על כל שבעה ימי חופשה. כך, למשל, עבור ארבעת השנים הראשונות להעסקה יהיה זכאי העובד הזר הסיעודי לשלושה עשר ימי חופשה בתשלום. ראוי לציין שעובדים זרים זכאים גם לתשעה ימי חג חופשיים בשנה, במימון המעסיק.

צריך להודיע מראש

יציאה לחופשה צריכה להיות במועד הנוח לעובד, אך כזה שמתאים גם למעסיק – המטופל. משום כך, מומלץ להגיע להסכמה מראש על מועד היציאה לחופשה השנתית. זאת ועוד, קיימת החובה ליידע מראש על הכוונה לצאת לחופשה. יש צורך להודיע מראש כשבועיים לפני מועד החופשה, בין אם היוזמה לכך מגיע מהמעסיק ובין אם היוזמה לכך מגיעה מאת המטפל.

ניתן לממש את החופשה השנתית לאו דווקא באופן רציף, אולם במידה והעובד מעוניין בכך – הוא יכול לממש לכל הפחות שבוע ימים של חופשה רציפה. יש לציין שבמידה והעובד הזר הסיעודי אינו מעוניין בחופשה רצופה, הוא יכול לממש גם ימי חופשה בודדים, בנפרד.

איך מסתדרים כשהעובד בחופש

כאשר העובד הזר הסיעודי נמצא בחופשה, בין אם ביום המנוחה השבועי ובין אם בחופשה השנתית, יש צורך למצוא סידור מתאים לטיפול באדם הסיעודי. יש כמה פתרונות שיכולים לבוא בחשבון:

 1. ביום המנוחה השבועי ניתן להגיע להסדר עם העובד על קבלת תשלום במקום חופש. יחד עם זאת, זהו לא פתרון מומלץ לאורך זמן.
 2. עבור ימי חופשה בודדים בסוף השבוע, בחגים וכדומה, ישנה אפשרות לטיפול על ידי בני המשפחה. חלופה אחרת היא להיעזר במטפלת פרטית, לרוב ישראלית.
 3. מימון של מטפלת פרטית יכול להיעשות במקרים מסוימים באמצעות כללי חוק הסיעוד.
 4. במידה ועובד זר סיעודי יוצא לחופשת מולדת בחו"ל ניתן לקבל אישור להעסקת עובד זר מורשה לתקופה קצובה. אפשרות אחרת – להיעזר בעובדת סיעודית ישראלית.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר