Home » עידכונים » עובדי סיעוד זרים בישראל

עובדי סיעוד זרים בישראל

בשנת 2007 ניתנו 51,744 היתרי העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד. מספר זה מהווה עליה של למעלה מ-17% מהיתרי העסקת עובדי סיעוד זרים שניתנו בשנת 2006.

מאחר אין מכסה למספר היתרי ההעסקה בתחום הסיעוד, מספר ההיתרים בשנת 2009 צפוי להמשיך לעלות. לאחרונה פורסם כי בכוונת המדינה לצמצם משמעותית את מספר העובדים הזרים לרבות בתחום הסיעוד. פורסם כי מספר עובדי הסיעוד הזרים יופחת עד שנת 2010 ל-10,000 בלבד.

תוקם ועדה לקביעת הקריטריוניםעובדי סיעוד זרים בישראל התפקודיים ואחרים של המטופלים המקנים זכות להעסקת עובד זר וכי  יוקם צוות חדש לגיבוש מדיניות כוללת וארוכת טווח לטיפול בבני גיל הזהב או בבעלי צרכים סיעודיים.

להלן התנאים ואפשרויות העסקת עובד זר סיעודי:

קבלת היתר העסקת עובד זר סיעודי

על מנת לקבל היתר העסקת עובד זר סיעודי יש לפעול כדלקמן:

חוק סיעוד – בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד בהתאם לחוק סיעוד.
היתר העסקת עובד זר – התנאים לקבלת היתר העסקה.

בדיקת תלות

קשישים אשר לא היו זכאים לקבל גמלת סיעוד כי הכנסותיהם היו גבוהות מהרף העליות שנקבע בחוק סיעוד הופנו בעבר לאגודה לבריאות הציבור לביצוע מבחן תלות. כיום בדיקת מידת התלות מבוצעת על ידי משרד התמ"ת בעצמו.

תנאי העסקת העובד הזר

עובדים זרים זכאים למשכורת מינימום הנהוגה בישראל וכן לתנאים נוספים. להלן מאמרים בנושא זכויות העובד הזר וחובות המעביד:

זכויות העובד הזר – זכויות בסיס המוקנות לעובדים בהתאם לחוק בישראל
משכורת עובד זר – רכיבי המשכורת השונים במשכורתו של העובד הזר
תשלום שעות נוספות לעובד זר – האם עובדים זרים זכאיים לקבלת תשלום עבור שעות נוספות?
ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר – הרכיבים אותם מותר לנכות ממשכורתו של העובד הזר
נקודות זיכוי לעובד זר
ביטוח עובדים זרים

פיקוח על עובד זר סיעודי

לאחרונה מתפרסמים מקרים בהם עובד זר או עובדת זרה התעללו או פגעו במטופל. יש לציין שמדובר במקרים מועטים בלבד ורוב העובדים הזרים בארץ עושים את עבודתם נאמנה ומטפלים באופן מסור בקשיש. כיצד נוכל לפקח על העובד הזר ולמנוע אפשרות לפגיעה או טיפול לא נאות בקשיש?

ככל שהמשפחה מגלה יותר מעורבות ומבקרת את הקשיש לעיתים תכופות יותר כך איכות הטיפול תעלה. מומלץ לבקר את הקשיש ללא הודעה מוקדמת ובמועדים שונים. בכל ביקור יש לשים לב להופעתו של הקשיש, האם הוא לבוש בבגדים נקיים, האם מתרחץ מידי יום. יש לעקוב מדי תקופה על מצבו הכללי של הקשיש – משקל, פצעים / סימנים כחולים, ירידה בלתי מוסבר ברמת התפקוד או כל דבר אחר שיכול לרמוז על בעיה.

במידה ומתעורר חשד ניתן לבדוק לעומק את מקורו. רצוי לדובב את הקשיש לא ליד המטפל (רצוי שהמטפל לא יהיה בבית באותה שעה) או להציב מצלמות נסתרות ולבצע בדיקות נוספות. כמו כן ניתן לשקול אופציה של החלפת עובד זר.

בדיקת חשד לטיפול לא נאות

בשיתוף עם אחד ממשרדי החקירות המובילים בישראל אנו מציעים שרות הצבת מצלמה או מצלמות נסתרות בבית המטופל – אשר יתעד את הטיפול בקשיש ויאפשר לכם לוודא האם יקירכם אכן מקבל טיפול ויחס נאותים.

עובדים זרים

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר