Home » עידכונים » גמלת סיעוד של הביטוח הלאומי

גמלת סיעוד של הביטוח הלאומי

גמלת סיעוד של הביטוח הלאומיביטוח לאומי עשוי לשלם לאזרחי ישראל שהינם פנסיונרים גמלה מיוחדת שידועה בשם "גמלת סיעוד". גמלה זו מיועדת בראש ובראשונה עבור אנשים שיכולתם לתפקד באופן עצמאי איננה מלאה וזאת מסיבות של מחלה, מצב רפואי, תהליך שיקומי או מצב נפשי.

גמלה זו יכולה להינתן לזמן קצוב או לצמיתות וכדי לקבל אותה יש להגיש תביעה ולעמוד בקריטריונים נקובים.

איך מגישים תביעה

על מנת שתיבחן הזכאות לגמלת סיעוד יש צורך למלא טופס תביעה מתאים ולצרף מסמכים רלוונטיים. את הטופס (טופס ב"ל 2600) אפשר קבל בסניף הביטוח הלאומי או להוריד באינטרנט. את הטופס המלא ניתן להחזיר בפקס או בדואר, או פיזית בסניף הביטוח הלאומי.

המסכים הנדרשים כוללים סיכום המצב הרפואי, אבחנות רפואיות, פירוט סוגי התרופות. במידה ומגיש התביעה אושפז לאחרונה, יש למסור סיכום אשפוז. בטופס יש לפרט בין היתר היכן מתגורר התובע (בית, בית אבות, מוסד שיקומי וכדומה), באילו שפות הוא מסוגל לתקשר, יש לציין גם את פרטי בן או בת הזוג, נתוני הכנסות והוצאות. בנוסף, יש לציין את רמת התפקוד בנושאים שונים כגון ניידות, רחצה. ניתן לצרף גם חוות דעת מעובדת סוציאלית.

גמלת סיעוד ומצב תפקודי

גמלת סיעוד תשולם בהתאם למצבו התפקודי של התובע. בדרך כלל, לא מסתפקים בביטוח לאומי בהצהרה החתומה של מבקש הגמלה ונדרשת הערכת יכולת התפקוד על ידי איש מקצוע. איש המקצוע יהיה נציג של הביטוח הלאומי שיגיע למקום מגוריו של הקשיש.

איש המקצוע יכול להיות עובד סוציאלי, מומחה בגריאטריה, פיזיותרפיסט וכדומה. הוא יבצע בדיקה של יכולת התפקוד בעניינים שונים כגון יכולת להתיישב ולשכב, יכולת להפעיל את הידיים, הרגליים. יכולת ניידות, היכולת להתלבש, להתרחץ ועוד. עבור קשישים בני תשעים שנה ויותר, ניתן להמציא הערכה תפקודית של רופא גריאטריה ללא צורך בבדיקת תפקוד על ידי נציג הביטוח הלאומי.

גמלת סיעוד ומצב סוציואקונומי

לא רק המצב התפקודי הוא זה שישפיע על הזכאות לקבלת גמלת הסיעוד. מבחינת ביטוח לאומי וחוק הסיעוד, מטרת הגמלה היא לסייע לקשישים בעלי ירידה גופנית או מנטלית אשר זקוקים לסיוע ומתקשים לממן אותו מאמצעיהם הפרטיים. במילים אחרות, המצב הסוציואקונומי משפיע גם הוא על הזכאות לגמלה. בין היתר:

 • עבור יחיד שמגיש בקשה לגמלה והכנסתו החודשית נמוכה מ-9464 ₪ לחודש, תשולם גמלת סיעוד מלאה.
 • עבור קשישים יחידים או בודדים בעלי הכנסה חודשית שמעל ל- 9,464 ₪ לחודש ופחות מ- 14,196 ₪ לחודש – תשולם גמלה חלקית (מחצית הגמלה).
 • עבור בני זוג שאחד מהם סיעודי – הכנסה של פחות מ- 14,196 ₪ תאפשר לקבל גמלה מלאה. הכנסה זוגית של פחות מ- 21,294 ₪ אך יותר מ- 14,196 ₪ – תשולם מחצית הגמלה.
 • יש משמעות למצבם התפקודי של תובע הגמלה ובן/בת הזוג. במידה ושני בני הזוג עונים על ההגדרה הרפואית – תפקודית לאדם סיעודי הם יוכלו לקבל כפל גמלאות.
 • ראוי לציין שמקבלי גמלאות מסוגים מסוימים לא יהיו זכאים לגמלת סיעוד גם אם הכנסתם הכוללת שונה מזו המצוינת לעיל.

סוגי גמלאות סיעוד

כאשר ביטוח לאומי מאשר את גמלת הסיעוד ניתן לקבלה בכמה דרכים עיקריות. הדרך הראשונה היא לקבל את גמלת הסיעוד בצורה של שעות טיפול. על פי מצבו של הסיעודי, מתקבל סל של שעות טיפול על ידי מטפלת סיעודית שתגיע לביתו של המטופל למשך מספר שעות בכל פעם. אפשרות אחרת היא לקבל מוצרים שונים כגון מוצרי ספיגה, שירותי כביסה. בנוסף, אפשר לקבל גמלה בכסף, לצורך מימון חלק משכר העבודה של עובד זר סיעודי.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר