Home » עידכונים » קבלת גמלת סיעוד בבתי אבות – דיור מוגן

קבלת גמלת סיעוד בבתי אבות – דיור מוגן

חוק ביטוח לאומי מאפשר קבלת גמלת סיעוד לקשישים אשר הגיעו לגיל פרישה אשר נזקקים לעזרה או השגחה בביצוע פעולות היום יום (לאכול, להתלבש, סיוע בניידות, ברחצה, וכדומה). אחד התנאים העיקריים בקבלת גמלת סיעוד הוא מגורים במסגרת הקהילה והמשפחה.

קבלת גמלת סיעוד בבתי אבות - דיור מוגן

חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח הנמצא במוסד סיעודי לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד. הגדרת מוסד סיעודי הינה: מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים.

מהגדרה זו עולה כי קשישים המתגוררים במסגרות דיור מוגן ובתי אבות לעצמאיים אינם מאבדים את זכאותם לקבלת גמלת סיעוד. מגורים בבית אבות סיעודי, בית אבות לתשושים או לתשושי נפש או במחלקה לתשושי נפש לעומת זאת, שוללים את הזכאות לגמלת סיעוד.

במקרים רבים סיווג המוסד אינו ברור – האם בית אבות נחשב כמוסד סיעודי במקרים רבים אינו חד משמעי. מדיניות המוסד לביטוח לאומי שללה קבלת גמלת סיעוד במקרים בהם שוהים במוסד יותר מחמישה דיירים שהינם תשושים, תשושי נפש או סיעודיים. במספר מקרים המחלוקת הגיעה לפסיקת בית המשפט אשר שינה את החלטת ביטוח לאומי לעניין סיווג המוסד.

דוגמאות מפסיקת בית המשפט במקרים שונים

אישה בת 86 התגוררה במחלקה לעצמאיים בבית אבות משען. 18% מהדיירים בבית האבות היו זכאים לביטוח סיעוד ולכן ביטוח לאומי סיווג את המוסד כמוסד סיעודי. בית המשפט קבע כי עמדת הביטוח הלאומי אינה חוקית מאחר וסיווג מוסד שהרוב המכריע של הדיירים בו הינם עצמאיים כמוסד סיעודי הינה בלתי סבירה. לעומת זאת אם רוב הדיירים במוסד זקוקים לעזרה הרי קביעה כי אותו מוסד הינו סיעודי – סבירה.

במקרה אחר נקבע כי עצם קיום מחלקה סיעודית בבית אבות לקשישים עצמאיים אינו הופך את כל המוסד לסיעודי וכי מגורים במחלקת העצמאיים בבית האבות מאפשרת קבלת גמלת סיעוד.
בית המשפט קבע כי ההגדרות בחוק הפיקוח על המעונות מאפשרות הבחנה בין מוסד סיעודי לבין מוסד אשר אינו נחשב סיעודי. כמו כן בקביעת אופי בית האבות לצורך קבלת גמלת סיעוד יש לבחון את מידת העזרה הניתנת לדיירי בית האבות, הפרדה בין המחלקות השונות (עצמאיים, תשושים וסיעודיים).

גמלת סיעוד בבתי דיור מוגן

דיור מוגן אינו נחשב כמוסד, אינו מצריך רשיון הפעלה ממשרד העבודה והרווחה או ממשרד הבריאות והדיירים בו ברובם עצמאיים ומנהלים את חייהם ללא עזרה. לפיכך, ניתן לקבל גמלת סיעוד לדיירי בתי דיור מוגן. בתי דיור מוגן מסויימים אינם מעודדים העסקת עובד זר סיעודי או מטפלת סיעודית במקום מסיבות תדמיתיות.

מספר גדל והולך של בתי דיור מוגן מפעילים דיור תומך – דיור מוגן תומך מאפשר קבלת עזרה והשגחה מוגברים לקשישים הזקוקים לסיוע בביצוע פעולות היום-יום. שהות במחלקה של דיור תומך יכולה במקרים מסויימים לשלול זכאות לגמלת סיעוד.

גמלת סיעוד לדיירי בתי אבות

שהות בבית אבות סיעודי, מחלקה לתשושי נפש, מחלקה סיעודית בבית אבות או מוסד סיעודי מורכב שוללים אפשרות קבלת גמלת סיעוד.
מגורים בבית אבות לעצמאיים ברוב המקרים תאפשר קבלת גמלת סיעוד.

בשאר המקרים – כגון מחלקות מעורבות של עצמאיים ותשושים, בית אבות אשר בו קיימות מספר מחלקות – עצמאיים, תשושים, סיעודי יש לבחון כל מקרה לגופו. במידה והמוסד לביטוח לאומי מסרב לקבוע כי בית האבות אינו "מוסד סיעודי" יש לשקול את האפשרות לפנות לבית המשפט.

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

מה ההבדלים בין בית אבות לבין דיור מוגן? והאם אלו הבדלים מהותיים?

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר